Oddymianie i SSP

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE

Systemy oddymiania odgrywają kluczową rolę w rzeczywistym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków. Zadaniem grawitacyjnych systemów oddymiania jest odprowadzenie trujących gazów (odpowiedzialnych za śmierć 90% wszystkich ofiar płonących budynków), dymu i gorącego powietrza z klatki schodowej (ale także hal produkcyjnych, magazynowych itp.) na zewnątrz, umożliwiając tym samym bezpieczną ewakuację ludziom znajdującym się w budynku. W codziennej eksploatacji system oddymiania może spełniać rolę wentylacji umożliwiając automatyczne przewietrzanie klatki.

W przypadku wystąpienia pożaru, przy grawitacyjnym systemie oddymiania otwarte zostają klapy napowietrzające i oddymiające w fasadach lub dachach budynku. Za klapy takowe posłużyć mogą tradycyjne – lecz odpowiednio certyfikowane – okna, co jest idealnym rozwiązaniem dla istniejących budynków, gdzie nałożono wymóg zastosowania systemu oddymiania, ale nie ma możliwości zastosowania dachowych klap oddymiających. Otwarcie klap powoduje powstanie ciągu kominowego wydmuchującego dym i toksyczne produkty spalania na zewnątrz budynku, jednocześnie wprowadzając do niego świeże powietrze.

Alarm wyzwalany jest automatycznie przy pomocy zainstalowanych w obrębie klatki czujników dymu lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających przekazujących sygnał alarmowy do centrali sterującej. Może być również uruchomiony ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego.

Do otwierania klap stosowane są napędy elektryczne, które umożliwiają szybkie i skuteczne otwieranie klap, jednocześnie zapewniając natychmiastowe działanie, co jest bardzo istotne, gdyż skuteczna ewakuacja zależy od czasu.

Systemy oddymiania można rozbudować o szereg udogodnień, t.j. funkcję przewietrzania, czujnik pogodowy chroniący klapy dachowe przed porywistym wiatrem oraz zamykający je w przypadku opadów deszczu, urządzenia alarmowe (sygnalizatory akustyczne), instalację trzymaczy drzwiowych (eliminującą uciążliwości związane z zamykaniem drzwi ppoż. wydzielających strefy ppoż w korytarzach i klatkach schodowych).

Firma T-P-A oferuje wykonanie projektu z odpowiednimi obliczeniami i doborem sprzętu, jak i sprzedaż oraz instalację kompletnych systemów oddymiania, w skład których wchodzą elementy elektroniczne, jak i klapy oraz okna oddymiające dostosowane do charakterystyki obiektu, a także usługi związane z serwisowaniem istniejących instalacji.

Aby zobaczyć cały rysunek proszę kliknąć na niego

odd

 SSP – System Sygnalizacji Pożaru

Zadaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru SSP, zamiennie nazywanych Systemami Alarmu Pożaru SAP, jest wykrycie pożaru, a następnie uruchomienie wszystkich urządzeń uczestniczących w procesie informowania o pożarze, gaszenia lub zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to zatem kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szereg funkcji zapewniających bezpieczeństwo ludziom i mieniu.

Systemy przeciwpożarowe charakteryzują się szerokim wachlarzem konfiguracji dostosowujących je do rodzaju i wielkości zabezpieczanych obiektów, wśród których znajdują się budynki użyteczności publicznej (powierzchnie handlowe, biura), obiekty przemysłowe (magazyny, hale produkcyjne) oraz budynki mieszkalne.

W pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, oprócz wykrycia pożaru i ogłoszenia stanu alarmu posiadają możliwość przekazania informacji o alarmie jednostce straży pożarnej lub stacji monitoringowej, ale także współpracy z:

  • systemem oddymiania
  • dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO)
  • instalacją gaszenia pożaru
  • instalacją odcięć ogniowych itp.

Poza zapewnieniem bezpieczeństwa, obecność SSP w obiekcie bardzo często oznacza tańsze ubezpieczenie, co przekłada się po pewnym czasie na zwrot kosztów inwestycji w instalację systemu.

Oferowane przez T-P-A systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to najwyższej klasy urządzenia umożliwiające tworzenie kompleksowego rozwiązania dostosowanego do potrzeb inwestora.

Głównie pracujemy na systemach tak renomowanych producentów jak: D+H, Mercor, Polon-Alfa, Inim czy Siemens.

Podobnie jak przy systemach oddymiania, swoim klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie inwestycji, od wykonania projektu i instalacji systemu, aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów.

Każdego systemu SSP wchodzą:

  • centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych
  • czujki pożarowe wykrywające dym wydzielany podczas spalania albo/i gwałtowny przyrost temperatury
  • przyciski ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe) służące do ręcznego uruchamiania procedury alarmowej, dostępne dla wszystkich osób znajdujących się w budynku
  • sygnalizatory alarmowe (syreny z ewentualną sygnalizacją optyczną).

Aby zobaczyć cały rysunek proszę kliknąć na niego

SSP

Logo